Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie informuje, że będą sprowadzane artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701,00 zł)

- 1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528,00 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji proszone są o zgłoszenie się w dniach od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. w godz. 7:30 – 15:30 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie z aktualnymi dochodami za miesiąc lipiec 2019 r. (np.: decyzja z ZUS lub KRUS dotycząca wysokości renty, emerytury lub odcinki z rent, emerytur, nakazy płatnicze z posiadanego gospodarstwa rolnego z terenu tutejszej gminy i innych gmin, zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę, decyzje ze świadczeń rodzinnych i innych otrzymywanych świadczeń  np. zasiłków chorobowych w celu zakwalifikowania do odbioru żywności i wydania skierowania.

Pomoc żywnościową otrzymają osoby wyłącznie ze skierowaniem.