Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie będzie przyjmował wnioski z rządowego programu "Dobry start":

  • od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. - wyłącznie w formie elektronicznej,
  • od dnia 1 sierpnia 2018 r. - w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.

Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.


Zapraszamy do składania wniosków elektronicznych w m-cu lipcu 2018 r.
 
Wniosek w formie elektronicznej - podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego (500+) będzie można złożyć za pomocą:
 
 
 

Najczęściej występujące błędy w wnioskach elektronicznych:

1) w danych wnioskodawcy:

  • błędnie wpisana nazwa Gminy/Dzielnicy, 
  • w polu miejscowość obok kodu pocztowego (23-420) powinna znaleźć się miejscowość zamieszkania (np. Różaniec Drugi),
  • Ulica: niepełne nazwy ulic lub ich skróty,
  • w przypadku zamieszkiwania w miejscowościach poza Tarnogrodem - pozycja: Ulica pozostaje puste,
  • błędny adres e-mail,

2) w części dotyczącej dzieci:

  • należy wpisywać poprawne dane osobowe, 
  • w przypadku dzieci w wieku od 6 do 9 lat - wypełnić właściwą pozycję, 
  • dane adresowe szkoły: błędnie wpisana nazwa Gminy/Dzielnicy.

 

Numer rachunku bankowego: zalecany jest numer rachunku identyczny do wypłaty świadczenia wychowawczego (500+).

 

Informacje o przyznaniu świadczenia są wysyłane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie na wskazany we wniosku adres e-mail.

W treści wiadomości nie ma żadnych linków zewnętrznych, nie ma potrzeby odpowiadania na otrzymaną wiadomość.

 

Wypłata świadczenia będzie dokonana na wskazane konto bankowe w wniosku.

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia:

- następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami,

- przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września (§ 29).

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie (§ 27 ust. 1).

 

Proszę zgłaszać telefonicznie lub osobiście wszelkie podejrzane wiadomości e-mail dotyczące świadczenia "Dobry start" (300+)  do MOPS w Tarnogrodzie.