1

Dowóz na szczepienia

Burmistrz Tarnogrodu informuje osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N oraz osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień o możliwości skorzystania z bezpłatnego dowozu do najbliższego punktu szczepień.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 535 564 172 lub (84) 689 70 40 w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

 2