„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących”

Strona projektu „Milczący przewodnik” zawiera filmy PJM (Polski Język Migowy). Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej, Urzędach Pracy.